طرح جابر ابن حیان کلاس ششم ابتدائی

طرح جابر طراحی و ساخت (اختراع ) ویژه دانش آموزان پایه پنجم و کلاس ششم

طراحی و ساخت: یعنی ابداع و ساخت یک وسیله یا پیشنهاد یک روش برای بر طرف کردن یک نیاز است
پس گام اول طراحی و ساخت تعریف یک نیاز است و سپس همانند پروزه های دیگر گام دوم جمع آوری اطلاعات است

موضوع برای طرح جابر کلاس ششم

پروژه طراحی و ساخت با دیگر پروژه ها تفاوت دارد و از نوع فنی و مهندسی است و دانش آموز باید حتما در پایان پروژه طرح جابر کلاس ششم ابتدائی به نتیجه مطلوب که همان بر طرف کردن نیاز است برسد ✅
✳️نکته بعدی در طراحی و ساخت کشیدن نقشه قبل از ساخت است یعنی دانش آموز باید طرح خود را قبل از ساخت بصورت نقشه اولیه ارائه کند و سپس ایده ها و پیشنهادات بعدی خود را در همان نقشه برطرف کند تا به طرح و نقشه نهایی برسد ✅
پس از طراحی و فراهم نمودن وسایل
مجوز ساخت دارد و طرح خود را اجرا می کند و آزمایش میکند
اگر وسیله و روش جواب داد طرح مورد قبول است ✅
اگر وسیله و یا روش جواب لازم را نداد از طراحی و ساخت و آزمایش مجدد صورت می گیرد ⛔️
در پایان باید برای طرح و وسیله خود مشخصاتی تعیین کند که با توجه به ان وسیله جنس اندازه حجم نوع انرژی هزینه و حتی قیمت آن نیز مشخص میشود و در پایان مرحله آخر تکمیل تابلو نمایش و گزارش کتبی است

 

باربری