Blog

سوالات آزمون مدرسه آماده (ضمن خدمت فرهنگیان)

14 Jan 2019

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده - مدیریت بحران

سوالات آزمون دوره ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران در مدرسه)

دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون دوم مراقبت جسمانی عاطفی

با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش آقای بطحایی بر این امر توسط مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات

و معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بصورت الکترونیکی برگزار می شود.

مدرسه آماده (مدیریت بحران)

فراگیران محترم
در صورتیکه محتوای مربوط به آزمون اول را مطالعه نموده اید و آمادگی شرکت در آزمون را دارید بازخورد را تایید نموده تا دکمه "شروع آزمون" برای شما فعال شود سوالات آزمون اول مدرسه آماده.

اطلاعیه

طرح پرسش وپاسخ دوره "مدرسه آماده " و "مدیریت بحران در مدرسه امروز چهارم بهمن ماه فعال شد. سوالات آزمون اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده سوالات آزمون مدیریت بحران در مدرسه

آزمون میاندوره اول : از 04 تا 06 بهمن ماه (مرتبه اول)
شروع آزمون: 12ظهر
از جلسات 1، 2، 3
تکرار تا 22 بهمن ماه

کانال دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

کانال تلگرامی

لینک عضویت در کانال

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون اول مدرسه آماده

سوالات واقعی دوره آزمون دوم ضمن مدرسه آماده  بلافاصله یک ساعت بعد از شروع آزمون  مرحله دوم ضمن مدرسه آماده یا مدیریت بحران در مدرسه در سایت دبیران آنلاین قرار خواهد گرفت سوالات آزمون سوم مدرسه آماده

 

دوره ضمن خدمت مدرسه آماده - مدیریت بحران در مدرسه چند ساعته است ؟

دوره ضمن خدمت مدرسه آماده  به صورت الکترونیکی برگزار شده و یک دوره ضمن خدمت 24 ساعته

می باشد که با کد 55667783برای تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می گردد.

تاریخ ثبت نام در دوره ضمن خدمت مدرسه آماده مدیریت بحران در مدرسه :

تاریخ ثبت نام

ثبت نام این دوره ضمن خدمت فرهنگیان  از 15 مهر ماه تا 25 مهر ماه و در سامانه ال تی ام اس می باشد.

زمان شروع و برگزاری  :

شروع دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه از ششم بهمن ماه که قبلا در مهر ماه  و از طریق سامانه رایادرس می باشد سوالات آزمون سوم مدرسه آماده.

سوالات آزمون مدرسه آماده

و فراگیران می بایست برای گذارندن دوره د سوالات آزمون سوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران هر بخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند

تاریخ برگزاری آزمون

http://ltms.medu.ir/

تاریخ برگزاری آزمون های دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده و مدیریت بحران هنوز مشخص نیست و بزودی از طریق سامانه رایادرس اعلام می شود سوالات آزمون مدرسه آماده.

برای قبولی در این آزمون سوالات آزمون سوم مدرسه آماده ها باید حداقل نمره 12 از 20 را در آزمون های این دوره اخذ کنید.

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه

شرکت کنندگان محترم و فرهنگیان عزیز میتوانند در روز های برگزاری دانلود سوالات آزمون مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه

با مراجعه به سایت دبیران آنلاین، سوالات آزمون سوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران  جدیدترین نمونه سوالات مربوط به این دوره ضمن خدمت را به همراه پاسخ مشاهده و دریافت کنند.

سوالات آزمون دوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران

سوالات آزمون سوم مدرسه آماده

سوالات واقعی آزمون مدرسه آمادهسوالات آزمون مدیریت بحران

 

1- کتاب کمال الدین: (امتیاز : 4)
  درباره غیبت انبیای گذشته است
  بخش عمده اش درباره غیبت انبیای سابق است
  بخشی از آن درباره غیبت انبیای سابق است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانیدرباره غیبت امام زمان (عج) است
2 -

در صورت ایمن نبودن صحنه اولین اقدام چیست ؟  (امتیاز : 4)

  امری ممکن است
  امری بیهوده است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانیامری پر فایده است
  گزینه الف و ج
3 -

تدر صورت دسترسی به اطفا حریق کوچک و مواجهه با حریق بزرگکدام راهکار پیشنهاد می شود ؟ (امتیاز : 4)

  175 منبع و 6036 حديث
  157 منبع و 922 حديث
  175  سوالات آزمون مراقبت جسمانی منبع و 922 حديث
  هر سه گزينه غلط است.
4 -

تناسب خاموش کننده و حریق چه زمانی باید بررسی شود . (امتیاز : 4)

  حفظ جان امام
  سوالات آزمون مدیریت بخران بي نيازي مردم از امام معصوم
  آزمايش مردم
  پس از وقوع حریق و نیز پیش از آن
5 -

ترکیب موجود در گاز شهری کدام است : (امتیاز : 5)

  از بهترین اعمال و عبادات شمرده شده است
  پشتوانه قبولی همه اعمال شمرده شده است
  انال و متان
  گزینه الف و ب
6 -

در زمان حادثه چه کسی تصمیم می گیرد از کدام روش استفاده نماید . (امتیاز : 4)

  سببی – دری- کلیدی – کلید
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی کلید- کلید – سببی – دری
  سببی- سبب- کلیدی- کلیدی
  کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
7 -

انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

  ظهور
  امید
  ایمان
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی اعتقاد
8 -

چرا باید پانسمان سر از ناحیه چشم بیمار عبور کند (امتیاز : 4)

  سوالات آزمون مدرسه آماده كوته فكري و عدم بصيرت كافي نسبت به دين
  ارتباطات
  سطحي نگري نسبت به روايات و اعتقاد به واگذاري اصلاح امور به خود حضرت
  هر سه مورد صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
9 -

در آتل بندی کدام گزینه نادرست است ؟(امتیاز : 4)

  با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید
  با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید
  با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی هیچکدام
10 -

چرا به سه روز اول پس از زلزله 72 ساعت طلایی می گویند .(امتیاز : 4)

  سنن ابي داود
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی سنن ابن ماجه
  مسند احمد
  سنن ترمزي
11 -

در اقدامات روانی باید چه افرادی در دسته کودکان قرار بگیرند . (امتیاز : 4)

  هدایت مردم
  تعلیم معرفت خداوند به بشر
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی واسطه فیض بودن
  اجرای حدود الهی
12 -

جهت کنترل طلایی در ناحیه خونریزی ها بهتریک کار کدام است (امتیاز : 4)

  ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري
  قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري
  عضو مورد نظر بالا نگه داشته شود
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی گزينه ب و ج صحيح است
13 -

چه زمانی باید عضو شکسته شده و آویخته را متصل نمود  (امتیاز : 4)

  تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها
  توهم و خيال پردازي، عوام فريبي
  زمانی که بیمار به صورت خوابیده منتقل شود
  گزينه ب و ج صحيح است.
14 -

در ارزیابی بیمار کدام گزینه به ترتیب درست است ؟ (امتیاز : 4)

  سوالات آزمون مراقبت جسمانی طرح و برنامه
  رهبری
  یاران
  آمادگی عمومی
15 -

خاموش کننده مناسب جهت قرار دادن در خودرو کدام است ؟ (امتیاز : 4)

  اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي
  اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام
  پودر
  گزينة الف و ج صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
16 -

خاموش کردن اجاق گاز به کدام روش صورت می گیرد . (امتیاز : 5)

  از ابتدای عالم آغاز شده است
  اززمان ولادت حضرت آغاز شده است
  ازغیبت صغری آغاز شده است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی ازغیبت کبری آغاز شده است
17 -

حداقل اکسیژه مورد نیاز برای آتش سوزی چقدر است ؟(امتیاز : 5)

  مفاتیح الجنان
  صحیفه سجادیه
  نهج البلاغه
  هیچکدام
18 -

حمایت روانی در چه سالی و در کدام زلزله در ایران شکل گرفت (امتیاز : 4)

  سفیر اول
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی سفیر دوم
  سفیر سوم
  سفیر چهارم
19 -

جدول ضریب اشتعال گاز شهری کدام است (امتیاز : 4)

  گسترش و تعميق فرهنگ مهدويّت و جلوگيري از انحرافات فكري و عملي
  بسيج و سازماندهي نيروها براي آمادگي تحقق حكومت عدل مهدوي
  شناسائي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب
  گزينة ب و ج صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
20 -

پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

  اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود
  نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد
  الف و ب

اقدام پژوهی - درس پژوهی - طرح کرامت - طرح جابر - گزارش تخصصی

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

24 Oct 2018

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

طرح تدبیر مدارس ابتدایی
دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی۹۷-۹۸براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت
توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
برنامه تدبیر چیست؟؟

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه
از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
بویژه در محور برنامه ریزی که محاسبه وضعیتها مقداری

برای همکاران مبهم بود حذف شده است ارزیابی اولیه و خلاقیت فرم خودارزیابی

امسال هیچ گونه نمره ای توسط مدیر قرار داده نمی شود

و این وظیفه مدرسان و ارزیابان تدبیر خواهد بود.

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷


عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید


۱– عناوین و فعالیت ها
۲– عناوین مورد نظر معاونت های مختلف ستادی
۳- تفکیک برنامه ریزی از فرایند های دیگر
۴- شیوه ی امتیاز دهی در خودارزیابی اولیه و پایانی
۵- فرمول محاسبه رشد
۶- شکل و محتوای جداول

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه
محور آموزش ویادگیری:۷ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۹۸
محورفوق برنامه وپرورشی:۵ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۴۹
محورسلامت وتربیت بدنی:۷ملاک_۳۷فعالیت_سقف امتیاز۵۶
محور مشارکت:۳ملاک_۹فعالیت_سقف امتیاز۳۵
محور نظارت:۱ملاک_۳فعالیت_سقف امتیاز۲۱
محور اداری مالی:۲ملاک_۱۱فعالیت_سقف امتیاز۲۱
محور برنامه ریزی:۲ملاک_۶فعالیت_سقف امتیاز۱۴
محور خلاقیت:۱ملاک_۴فعالیت _سقف امتیاز ۷

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷


محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود

تعداد ملاک ها۲۸

تعداد فعالیتها :۱۱۴

جمع امتیاز ۳۰۱عداد ملاک ها از ۳۶ به۲۸ ملاک کاهش یافته است.
تعداد فعالیت ها از۱۴۶ تا به۱۱۴ کاهش یافته است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷


مقدمه
اهداف دوره ابتدایی
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
چرخش های تحول آفرین
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
نحوه محاسبه سرانه
اطلاعات و مشخصات آموزشگاه
اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
میثاق نامه دانش آموزی
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
منشور اخلاقی کارکنان
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
تاییدیه برنامه
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
فرم ارزیابی بهبود فرآیند
فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
فرم بازدید معلمان
صورتجلسات طرح تدبیر
فرم های برنامه محوری و نظارت
فرم های پرورشی
جدول گام های تدبیر۶ جدول برنامه تدبیر
جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره ۶ است
جدول شماره ۳ فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
جدول شماره ۶ فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷


برنامه عملیاتی دبستان


فهرست مطالب

فصل یک : مقدمه ۵

مقدمه ۵

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۶

برنامه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ۷

اهداف دوره ابتدایی ۹

اهداف طرح تدبیر ۱۱

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل دوم : مشخصات آموزشگاه ۱۲

الف – شناسنامه آموزشگاه : ۱۲

ب- امکانات و تجهیزات : ۱۲

ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : ۱۳

د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : ۱۳

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل سوم : نیروی انسانی ۱۴

۱ – مشخصات مدیر و کادر اداری : ۱۴

۲ – فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه : ۱۴

۲-۱ : مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه ۱۵

۳- آمار معلمان و مشخصات آنان : ۱۵

۴- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : ۱۶

۵- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : ۱۶

۵-۱ : اعضای شورای مدرسه : ۱۷

۵-۲ : اعضای شورای معلمان : ۱۷

۵-۳ : اعضای شورای مالی : ۱۸

۵-۴ : اعضای شورای دانش آموزی : ۱۸

۵- ۵ : اعضای شورای انجمن اولیا : ۱۸

۶- میزان سواد اولیا : ۱۹

۷- میزان جلب مشارکت های مردمی : ۱۹

* جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : ۲۰

تعاریف اصطلاحات ۲۰

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی ۲۳

۱-تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه ۲۳

۲- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها ۲۴

۳ – جدول زمان بندی شورای مدرسه ۳۴

۴ – جدول زمان بندی شورای معلمان ۳۵

۵ – جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان ۳۶

۶ – جدول زمان بندی شورای دانش آموزی ۳۷

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل پنجم : برنامه عملیاتی ۳۸

گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی ۳۸

جدول شماره ۳ محور ۲ : آموزش و یادگیری ۳۹

جدول شماره ۳ محور ۳ : فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه ۴۶

جدول شماره ۳ محور ۴ : تربیت بدنی و سلامت ۵۱

جدول شماره ۳ محور ۵ : مشارکت ۵۹

جدول شماره ۳ محور ۶ : اداری و مالی ۶۲

جدول شماره ۳ محور ۸ : نظارت و ارزیابی ۶۴

جدول ماتریس وswot : ۶۵

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل ششم : ضمائم و اسناد ۶۶

الف – میثاق نامه ها ۶۶

میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان ۶۶

میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان ۶۷

میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان ۶۹

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
فصل یک : مقدمه
مقدمه
در سال

اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وزارت آموزش و پرورش

رویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول و کیفیت بخشی

در نظام تعلیم و تربیت ارائه نموده است

در این کوشش گسترده به دنبال افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت آینده

سازان این مرز و بوم سترگ ، خاصه مقطع ابتدایی می باشد

که در سال گذشته به صورت طرح اجرا و در سال جدید با عنوان برنامه تدبیر به کلیه

مدارس دارای مدیران مستقل ابلاغ گردیده است .

صاحب نظران و مدیران الگوی در مدیریت مدرسه ارائه داده اند

که در آن اندیشه ها ، توانایی ها ، خلاقیت ها ،

مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانسته

و مدیریت آن را مهمترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده اند

که با اتکا به آن می توان بسیاری از مشکلات و مسائل را برطرف نمود .

بر این اساس مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی ،

دانش آموزان ، معلمان با کارکنان اولیا و تسهیل شرایط برای اشتراک دانش ،

تجربه ، مهارت ، توانایی و …. برای آنها دانست .

این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن بنرماه محوری ،

مشارکت جویی و ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه به

سطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانند

آمادگی خود را برای ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند .

با توجه به اینکه مدرسه نقشی مهم در رویارویی ، خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان ایفا می نماید

و قادر است تفکر خلاق و پویا را پرورش دهد و انسان هایی مولد

و نوآور و خلاق و کاوشگر را تربیت کند . مدرسه به عنوان یک واحد

عملیاتی نظام آموزشی و پرورشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی

در آن جریان دارد و سیال الست توانایی دارد قدرت فکر و مهارت ذهنی فراگیران

خود آنگونه تقویت کند که به سهولت بتواند برای دست یابی به راه حل های مناسب

و واقع بینانه به آفرینش ایده های جدید بپردازد و یا می تواند با ارائه تکلیف

و عدم توجه به تفاوت های فردی و یا عدم شناخت و بی توجهی

به ویژگی های فراگیران سبب شود که قدرت خلاقیتشان به تدریج کاهش یابد .

پس باید گفت : که یک مدرسه دارای برنامه ی مرتب و اعضای متعهد

و معلمان مسئولیت پذیر بهترین محیط برای پرورش دانش آموزان

خلاق و نوآور است . بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی آینده

سازان ما دارای اهمیت باشد مدیریت مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق

و با مشارکت همه ی آنان به بهترین کیفیت دست یابد .

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
در سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه ی تعلیم و تربیت

یکی از مهم ترین زیرساخت های تعالی همه جانبه ی کشور و ابزاری جدی

در راستای ارتقای سرمایه ی انسانی شایسته ی کشور در زمینه های گوناگون است

و از این رو، تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران همچون احیای تمدن

عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت ها و کسب آمادگی

برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان های عالم،

متقی و آزاده و خلاق است و این تعلیم و تربیت باید بتواند «حیات طیبه»، «جامعه ی عدل

جهانی» و «تمدن اسلامی – ایرانی» را تحقق بخشید. در پرتو چنین

سرمایه ی انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق

حکومت جهانی «انسان کامل» را پیدا می کند و در سایه ی چنین

حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشری به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی
در فصل اول سند تحول بنیادین که تحت عنوان «کلیات» نامگذاری شده است،

اصطلاحات و واژگان کلیدی به کار رفته در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند

و تعریف شده اند. مانند : «نظام تعلیم و تربیت رسمی

و عمومی» ، «تعلیم و تربیت»، «ساحت های تعلیم و تربیت

»، «نظام معیار اسلامی»، «شایستگی های پایه

»، «هویت»، «معلم و مربی» «جامعه ی اسلامی»، سنین

لازم التعلیم»، «حیات طیبه»، «چشم انداز»، و «نظام دوری».

در فصل دوم که تحت بیانیه ی ارزش ها نامگذاری شده است،

پس از بیان منابع ارزشی سند، به ۳۰ گزاره ی ارزشی که محور نظام

تعلیم و تربیت است، اشاره شده است . از مهمترین این گزاره ها

می توان به : ۱- آموزه های قرآن کریم ۲- آموزه های مهدویت

و انتظار ۳- میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) و . . . اشاره کرد.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی
فصل سوم تحت عنوان «بیانیه ی مأموریت» نامگذاری شده است

که در این قسمت به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش مأموریت دارد

تا با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه ی دستیابی دانش آموزان

در سنین لازم التعلیم طی ۱۲ پایه ی تحصیلی (چهار دوره ی سه ساله)،

به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی

را به صورتی منسجم و نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد

و اثربخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیرساختی

در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی
به ویژگی های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ۱۴۰۴ می پردازد.

در این فصل مبحثی ذیل عنوان «مدرسه در افق چشم انداز» مطرح گردیده است

که طی آن به این نکته اشاره شده است که بر پایه چشم انداز ۱۴۰۴، «مدرسه جلوه ای

از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت،

زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته ی

هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه ی

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷


فصل پنجم تحت عنوان «هدف های کلان» نامگذاری گردیده است

که در مجموع به ۸ هدف کلان زیر اشاره شده است: ۱- تربیت انسان

متعهد ۲- ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت ۳- گسترش عدالت آموزشی

۴- برقراری نظام کارآمد مدیریت انسانی

۵- افزایش مشارکت همگانی

۶- بهسازی در نظام برنامه ریزی آموزشی

۷- افزایش کارایی در نظام تعیلم و تربیت

۸- کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام) دونمونه متفاوت و قابل تغییر
link download:http://daneshkadeha.com/product/elementary-school-management-plan/
فایل اول)تعداد صفحات ۶۰ صفحه
فایل دوم)تعداد صفحات ۹۰صفحه
برچسب ها:

برنامه سالانه ابتدایی ۹۸-۹۷,برنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر۹۷-۹۸,دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر۹۷,نمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال ۹۷-۹۸,برنامه سالانه مدرسه تدبیر۱۳۹۷-۱۳۹۸,تقویم اجرایی طرح تدبیر۹۷-۹۸,تقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر۹۷,تقویم اجرایی دبستان مهرماه۹۷,تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی۹۷-۹۸،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت ورد,دانلود طرح تدبیرکامل شده سال۹۷-۹۸,دانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگان,دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۷,دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال۹۷,دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر۹۷,دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی ۹۷-۹۸,طرح تدبیرابتدایی برای مدیران,طرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شده,طرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگان,طرح تدبیر غیر انتفاعی سال۹۷-۹۸,،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر۹۸-۹۷,طرح تدبیر در قالب ورد،,طرح تدبیر با فرم ۶,طرح تدبیر جدید,نمونه طرح تدبیر مهر۹۷,طرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی۹۷-۹۸

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

19 Oct 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

در دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه چک لیست کلی از مهمترین اقداماتی که با در در راستای امنیت و ایمنی مدارس باشد در نظر گرفته شده است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم

دریافت فایل

سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

18 Oct 2018

نمونه سوال دوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی و عاطفی دانش آموزان

به اطلاع آندسته از همكارانی كه در نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان در خصوص "مشکلات عاطفی دانش آموزان " تحت عنوان "مراقبت جسمانی و عاطفی و روانشناختی دانش

آموزان" ثبت نام نموده اند می رساند آزمون ضمن خدمت فوق الذكر در فاصله زمانی 06/08/1397 لغایت 12/08/1397

انجام می پذیرد

دانلود سوالات واقعی مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

به اطلاع آن دسته از همکارانی که هنوز در آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان شرکت نکرده اند و قصد دارند امروز یا فردا در آزمون مرحله اول ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان شرکت نمایند می رساند که سوالات واقعی آزمون مرحله اول مورخ نوزدهم آبان ماه به بسته دانلودی اضافه گشته است و پاسخ صحیح این سوالات نیز مشخص می باشد .

کانال تلگرامی

لینک عضویت در کانال

نمونه سوالات مشکلات عاطفی دانش آموزان

 
ضمن خدمت مراقبت جسمانی سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان- 1 دانلود
ضمن خدمت مشکلات عاطفی دانش آموزان نمونه سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عطفی و روانشناختی دانش آموزان
ضمن خدمت مراقبت عاطفی دانش آموزان نمونه سوالات مراقبت جسمانی و عاطفی دانش آموزان - 3
ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

نمونه سوالات مراقبت جسمانی دانش آموزان - 5سوالات آزمون مراقبت جسمانی عاطفی

منابع سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان نمونه سوالات مراقبت جسمانی دانش آموزان - 5سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی
سوالات آزمون مراقبت جسمانی نمونه سوالات مشکلات عاطفی دانش آموزان - 6نمونه سوالات مشکلات عاطفی دانش آموزان

با تشکر از همکاران گرامی شهرستان لردگان ،  اردل ، بلداجی و کوهرنگ

لطفا همکاران گرامی همان طور که شما از نمونه سوالات دیگران استفاده می کنید می توانید نمونه سوالات خودتان را برای ما ارسال فرمایید تا دیگران هم از آنان استفاده نمایند .

سوالات آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

صرفا از طریق سامانه اینترنتی ال تی ام اس به شرح ذیل برگزار می شود:

كد و مدت دوره

كد(91301265) به مدت 20 ساعت

منبع آزمون

كتاب" انسان كامل" اثر علامه شهید استاد مطهری بجز سر فصل های ذیل:
*نقد و بررسی مكتب قدرت(1)
*نقد و بررسی مكتب قدرت (2)
*نقد و بررسی نظریه مكتب سوسیالیسم
*نقد و بررسی نظریه مكتب اگزیستانسیالیسم

شیوه دسترسی به منبع آزمون

1)سایت WWW.dabiranonlin.IR
2)سایت معاونت پژوهش،برنامه ریزی و منابع انسانی استان

ساعت برگزاری آزمون

  برابر برنامه زمانبندی آموزش و پرورش شهر ستان/منطقه

تعداد فرهنگیان شرکت کننده

تاکنون حدود 530 هزار نفر از کلیه فرهنگیان در این آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان شرکت کرده اند .

تعداد سوالات و مدت آزمون

تعداد سوالات 20 موردو فاقد نمره منفی است و مدت برگزاری آزمون 15 دقیقه می باشد.

سوالات آزمون مراقبت جسمانی عاطفی
 
همكاران ذینفع می توانند از طریق مراجعه به سایت آموزش و پرورش شهر ستان/منطقه و یا كار شناس آموزش نیروی انسانی محل خدمت خود ازساعت و تاریخ دقیق برگزاری آزمون خود اطلاع حاصل نمایند."

 

آزمون مجدد ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان
1.       واجدین شرایط: کلیۀ همکارانی که به هر نحو نتوانسته اند در آزمون یاد شده شرکت کنند و یا نمرۀ قبولی کسب نمایند.

شیوۀ ثبت نام در دوره ضمن خدمت بررسی مشکلات عاطفی دانش آموزان

واجدین شرایط بند 1 بایستی با مراجعه به کارتابل شخصی در سامانۀ   LTMS.MEDU.ir تا تاریخ 01/ 08/ 97 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
پس از ثبت نام حتماً با مراجعه به گزینۀ دوره های ثبت نام شده از ثبت دوره اطمینان حاصل نمایند.   
 حتماً به توصیه های تابلوی اعلانات در سامانۀ یاد شده، عمل گردد .


زمان برگزاری آزمون ضمن خدمت مراقبت جسمانی و عاطفی دانش آموزان

آزمون به صورت آنلاین ( بر خط) در سامانۀ یاد شده  در روز دوشنبه مورخ12 /08 /1397 از ساعت 8 صبح تا 20 فعال خواهد بود.
4.     در صورت بروز هرگونه قطع ارتباط و یا اختلالات اینترنتی ، این آزمون تکرار نخواهد شد.
5.  
تأکید می گردد واجدین شرایط شرکت در دوره بایستی شخصاً در آزمون شرکت نمایند. آزمون ضمن خدمت مراقبت های جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان دادن به جای دیگران و یا واگذار نمودن رمز و کاربری به دیگران جهت شرکت در آزمون خلاف قانون بوده و در نتیجه خلاف شرع محسوب می گردد و در صورت قبولی نیز استفاده از امتیازات گواهینامه اشکال دارد.

 

پرسش مهر 19

26 Sep 2018

پرسش مهر 19

راهنمای اجرای جشنواره جابربن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی)

6 Sep 2018

راهنمای اجرای جشنواره جابربن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی) راهنمای اجرای جشنواره جابربن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی) راهنمای اجرای جشنواره جابربن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی) راهنمای اجرای جشنواره جابربن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان ابتدایی)

دانلود رایگان طرح جابر گیاهان دارویی

6 Sep 2018

دانلود رایگان طرح جابر گیاهان دارویی

دانلود رایگان طرح جابر گیاهان دارویی

درس پژوهی پایه اول - دوم - سوم- چهارم - پنجم - ششم ابتدائی

5 Jun 2018

برگزاری کارگاه آموزشی درس پژوهی

از آن جایی که تعدادی از همکاران مدارس ابتدائی در طرح درس پژوهی شرکت نموده اند ، برای ارزیابی و ادامه فعالیت های آنان ، در نظر استکارگاه آموزشییک روزه با موضوع درس پژوهیبرگزار گردد.

زمان  : پنج شنبه 17/11/92  از ساعت 8:30 تا 14

مکان : ساری ، اداره آموزش و پرورش استثنایی 

یادآوری :

1- کسانی می توانند در این کارگاه شرکت نمایند که آمادگی خود را جهت شرکت در جشنواره اعلام کرده باشند.

2- حضور دو نفر از همکاران عضو گروه درس پژوهی شرکت کننده در جشنواره الزامی است.

3-ادامه فعالیت گروه در درس پژوهی و جشنواره امسال ، منوط به شرکت در کارگاه آموزشی می باشد.

 

دریافت نامه ی کارگاه آموزشی آشنایی با رویکرد درس پژوهی

 

درس پژوهی

با توجه به مشکلات پیش آمده در سیستم اتوماسیون اداری آموزش و پرورش استثنایی و عدم دریافت نامه ی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویکرد درس پژوهی در شهرستان ها و مناطق استان ،  نامه ی  جدید اداره ی آموزش و پرورش استثنایی برای رفع مشکل دریافت حکم مأموریت همکاران شرکت کننده در این کارگاه صادر شده که ، از اینجا قابل دریافت است .

  ادامه مطلب

راهنمای درس پژوهی ویژه معلمان و دانشجویان

جهان امروز از مرحله آزمون و خطای عملياتی گذر کرده و هر اقدام و حرکتی را با آگاهی و چشمانی باز و با هدفمندی و روشمندی موثر انجام می دهد. اين خصيصه به پيش نيازهايی وابسته است که در گرو رونق کار پژوهشی است.
واقعيت اين است که رفع و علاج بسياری از موانع, مشکلات و نارسايی های فعلی آموزش و پرورش نياز به کار علمی و پژوهشی دارد. ديگر دوران حاکميت و اصالت سليقه ها گذشته و هر موردی با اتکا به شناخت و يافته های پژوهشی بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به نحو کم سابقه ای نسبت به رونق کارهای پژوهشی در حوزه کاری خود اهتمام نموده است که در پی می آيد

درس پژوهي فرصتي براي معلم مهيا مي كند تا يافته هاي پژوهشي كلاسيك وسنتي را درموقعيت هاي آموزشي كلاس درس به كار بگيرد - رضا ساكي

یکی از گرفتاری های ما این است که تحقیقات حوزه وزارت آموزش و پرورش کاربست درستی ندارد عملاً تحقیقات ، مشکلات مدیران را حل نمی کند. اگر قرار است تحقیقی انجام شود باید نیاز سنجی درستی به عمل آید تماس.

 

تجارب برتر تربیتی و پرورشی معلمان و مدیران مدارس

3 Jun 2018

سخن آغازین در رابطه با تجارب برتر معلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

در دنیای امروز، کسب موفقیت در گرو بهره مندی از ایده های نو و تجارب برتر تربیتی است. این در حالی است که گسترش دانش و فناوری های نوین ارتباطی نیز، انجام این مهم را، بسیار سریع و  آسان نموده است.

از این رو، همگان می توانند ضمن بهرمندی از تجارب برتر معلمان دیگران، علاوه بر دستیابی به موفقیت، مسیر آن را نیز برای خویش کوتاه و هموار نمایند.

بر این اساس، سایت تجارب برتر مدیران مدارس در پی آن است تا با ارایه برخی از مطالب علمی- آموزشی- پژوهشی – تربیتی، بر میزان موفقیت شما عزیز گرامی بیفزاید. بی شک، سایت در پیش رو کاستی های فراونی هم دارد که البته با دریافت و به کارگیری نقطه نظرات و رهنمودهای ارزشمند شما، آن نیز برطرف می گردد.

تجارب برتر تربیتی

در این صفحه شما می توانید مقاله های مختلفی را  قبل از خرید مقاله تجربیات معلمان مطالعه فرمایید.

اگر در زمینه سفارش مقاله تجارب تربیتی ، تجربیات معلمان نیاز به مشاوره یا سوال دارید می توانید از طریق کلیک کردن روی بنر زیر در تلگرام سوال خود را از پشتیبان تیم پرشین مقاله بپرسید:

یکی دیگر از خدمات سایت فروش مقاله، تحقیقات دسته بندی شده در رشته های مختلف دانشگاهی می باشد که بهترین سورس برای دانشجویان عزیز است.

سابقه درخشان چندین ساله سایت پرشین مقاله بهترین دلیل مهارت تیم پرشین مقاله می باشد.

تجارب برتر تربیتی آموزگار ابتدایی حل مشکل اختلالات رفتاری دانش آموز

تجارب برتر تربیتی آموزگار دبستان چگونگی آموزش مفهوم هرم غذایی سالم

تجارب برتر تربیتی آموزگار دبستان چگونگی آموزش مفهوم هرم غذایی سالم

تجارب برتر تربیتی استثنایی علاقمند کردن دانش آموزان استثنایی به استفاده از تغذیه مفید

تجارب برتر تربیتی استثنایی علاقمند کردن دانش آموزان استثنایی به استفاده از تغذیه مفید

تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی دزدی و حل مشکل و بررسی علل در دانش آموز

تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی دزدی و حل مشکل و بررسی علل در دانش آموز

تجارب برتر تربیتی معلم دبستان بررسی ارتباط با جنس مخالف،و رفع اختلالات جنسی

تجارب برتر تربیتی معلم دبستان بررسی ارتباط با جنس مخالف،و رفع اختلالات جنسی

تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه …

تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه …

تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی

تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی

مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان

مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان

نمونه های تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان

نمونه های تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD دانش آموز

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD دانش آموز

تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان

تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس

نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل

نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل

نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی

نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی

تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور

تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور

نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه

نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه

مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت

مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت

تجربیات برتر تربیتی معلمان پیشگیری از اعمال ضد اجتماعى و اخلاقى بوسیله مهر و توجه والدین

تجربیات برتر تربیتی معلمان پیشگیری از اعمال ضد اجتماعى و اخلاقى بوسیله مهر و توجه والدین

دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی رفع مشکل ناسازگاری دانش آموز

دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی رفع مشکل ناسازگاری دانش آموز

نمونه تجربیات برتر ارزشیابی بررسی راهکارهای علاقه مند سازی معلمان به درس هنر

نمونه تجربیات برتر ارزشیابی بررسی راهکارهای علاقه مند سازی معلمان به درس هنر

جشنواره تجربیات برتر تربیتی چشم پوشی معلم و تغییر رفتار دانش آموز

جشنواره تجربیات برتر تربیتی چشم پوشی معلم و تغییر رفتار دانش آموز

نمونه تجارب برتر تربیتی تغییر نگرش در حیطه اخلاقی و رفتاری و فضای مجازی با تلفیق هنر

نمونه تجارب برتر تربیتی تغییر نگرش در حیطه اخلاقی و رفتاری و فضای مجازی با تلفیق هنر

تجارب برتر تربیتی سرپرست تقویت حس ایمان و اعتقاد و افزایش اعتماد به نفس و امید به زندگی در دانش آموز افسرده

تجارب برتر تربیتی سرپرست تقویت حس ایمان و اعتقاد و افزایش اعتماد به نفس و امید به زندگی در دانش آموز افسرده

تجربیات برتر مدیران مدارس نقش روابط انسانی مدیران و عوامل دخیل در امور و جلب اعتماد و مشارکت اولیا و دانش آموزان

تجربیات برتر مدیران مدارس نقش روابط انسانی مدیران و عوامل دخیل در امور و جلب اعتماد و مشارکت اولیا و دانش آموزان

نمونه تجارب برتر چگونه توانستم لکنت و اختلال یادگیری دانش آموزم را بهبود بخشم؟

نمونه تجارب برتر چگونه توانستم لکنت و اختلال یادگیری دانش آموزم را بهبود بخشم؟

تجربیات برتر معلمان رفع مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه

تجربیات برتر معلمان رفع مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه

تجربیات برتر آموزشی رفع اختلال رفتار دانش آموز با پدر و مادرش به روش غیر مستقیم داستان

تجربیات برتر آموزشی رفع اختلال رفتار دانش آموز با پدر و مادرش به روش غیر مستقیم داستان

نمونه تجارب برتر تربیتی معاون پرورشی نحوه جذب و گرایش حداکثری دانش آموزان به اقامه نماز

نمونه تجارب برتر تربیتی معاون پرورشی نحوه جذب و گرایش حداکثری دانش آموزان به اقامه نماز

تجارب برتر تربیتی هنرآموز رفع مشکل بی تفاوتی به درس و ارزشهای اخلاقی و سردی با خانواده

تجارب برتر تربیتی هنرآموز رفع مشکل بی تفاوتی به درس و ارزشهای اخلاقی و سردی با خانواده

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی مثل تلگرام

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی مثل تلگرام

تجارب برتر پرورشی چگونه توانستم اعتماد به نفس رادر دانش آموزم م زنده کنم.

تجارب برتر پرورشی چگونه توانستم اعتماد به نفس رادر دانش آموزم م زنده کنم.

جشنواره تجارب برتر تربیتی تغییر یک رفتار منفی اجتماعی به رفتار مثبت اجتماعی در دانش آموزان

جشنواره تجارب برتر تربیتی تغییر یک رفتار منفی اجتماعی به رفتار مثبت اجتماعی در دانش آموزان

نمونه تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی تاثیر بهره گیری از مشوق های کلامی در تغییر مطلوب بر رفتار دانش آموزان

نمونه تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی تاثیر بهره گیری از مشوق های کلامی در تغییر مطلوب بر رفتار دانش آموزان

تجارب برتر تربیتی مربیان پرورشی اجرای طرح عفاف وحجاب

تجارب برتر تربیتی مربیان پرورشی اجرای طرح عفاف وحجاب

تجارب برتر تربیتی دبیر بررسی و حل اختلالات و مشکلات خانوادگی دانش آموز

تجارب برتر تربیتی دبیر بررسی و حل اختلالات و مشکلات خانوادگی دانش آموز

تجارب برتر تربیتی ناظم دورکردن فشارهای روانی دانش آموزان

تجارب برتر تربیتی ناظم دورکردن فشارهای روانی دانش آموزان

تجارب برتر تربیتی معاون ایجاد قرائت خانه ویژه مطالعه ، طرحی نو در تعلیم و تربیت نسل جوان

تجارب برتر تربیتی معاون ایجاد قرائت خانه ویژه مطالعه ، طرحی نو در تعلیم و تربیت نسل جوان

دانلود تجارب برتر تربیتی بهبود وضیعت بی انضباطی و ناسازگاری دانش آموز با محیط مدرسه

دانلود تجارب برتر تربیتی بهبود وضیعت بی انضباطی و ناسازگاری دانش آموز با محیط مدرسه

تجارب برتر تربیتی معاون و مربی پرورشی چگونه توانستم اثر آسیب های اجتماعی سریال های ماهواره ای را در دانش آموزان کاهش دهم ؟

تجارب برتر تربیتی معاون و مربی پرورشی چگونه توانستم اثر آسیب های اجتماعی سریال های ماهواره ای را در دانش آموزان کاهش دهم ؟

دانلود تجارب برتر تربیتی مدیر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مقابله با جنگ نرم و سبک زندگی اسلامی ایرانی

دانلود تجارب برتر تربیتی مدیر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مقابله با جنگ نرم و سبک زندگی اسلامی ایرانی

تجارب برتر تربیتی مشاور پیشگیری،مداخله و درمان اختلالات ناشی از آزار جنسی دانش آموز

تجارب برتر تربیتی مشاور پیشگیری،مداخله و درمان اختلالات ناشی از آزار جنسی دانش آموز

نمونه های تجارب برتر تربیتی درمان دانش آموز مبتلا به اختلال هراس اجتماعی

نمونه های تجارب برتر تربیتی درمان دانش آموز مبتلا به اختلال هراس اجتماعی

تجارب برتر تربیتی معلمان اعتلای فکری دانش آموز از طریق ترغیب به انجام کاردستی و فعالیت دست ورزی

تجارب برتر تربیتی معلمان اعتلای فکری دانش آموز از طریق ترغیب به انجام کاردستی و فعالیت دست ورزی

تجارب برتر معلمان چگونه اعتیاد به خود ارضایی را در دانش آموزم بهبود بخشیدم؟

تجارب برتر معلمان چگونه اعتیاد به خود ارضایی را در دانش آموزم بهبود بخشیدم؟

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی چگونه توانستم با استفاده از هوش هیجانی *هوش عاطفی*بر موفقیت دانش آموزانم تاثیر گذار باشم؟

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی چگونه توانستم با استفاده از هوش هیجانی *هوش عاطفی*بر موفقیت دانش آموزانم تاثیر گذار باشم؟

 

نمونه پروژه مهر مدارس ابتدایی

الگوی برتر تدریس | نمونه طرح درس الگوهای برتر تدریس ابتدایی

2 Jun 2018

جشنواره الگوی برتر تدریس

به منظور ارتقای سطح دانش تخصصی همکاران محترم شرکت کننده در جشنواره های الگوی برتر تدریس و درس پژوهی ، کارگاه آموزشی یک روزه ای در روز سه شنبه 1394/11/6 در سالن باشگاه فرهنگیان ساری با حضور فعّال بیش از شصت نفر از معلّمان مدارس استثنایی و مراکز مشکلات ویژه ی یادگیری استان مازندران و با تدریس آقای دکتر روشن قیاس از مدرسین برجسته ی استان مازندران برگزار شد . (دریافت فایل کارگاه) مشاهده ی تصاویر کارگاه در ادامه ی مطلب . 

برگزاری کارگاه سطح دوم جشنواره ی الگوهای برتر یاد دهی و یادگیری

 

الگوی برتر تدریس 

در راستای برگزاری کارگاه آموزشی استانی مورخ 1394/11/6، برای نمایندگان مدارس استثنایی و مشکلات ویژه ی یادگیری ، شایسته است برای ارتقای سطح علمی و مهارتی کلیه ی همکاران مدارس ،کارگاه آموزشی یک روزه ی سطح دو ، با هماهنگی مدارس مجری که در کارگاه استانی نماینده داشته اند ، برای همکاران متقاضی شرکت در جشنواره الگوهای برتر یاد دهی و یادگیری در سال 95-1394و سایر همکاران در سطح مدارس استثنایی استان برگزار گردد

الگوی برتر تدریس

 یا توجه به اهمیت به کارگیری روش ها و فنون جدید تدریس در آموزش و پرورش استثنایی و با توجه به استقبال چشمگیر همکاران محترم در مدارس استان برای شرکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس و یادگیری در سال95-94، در نظر است کارگاه آموزشی یک روزه ای در روز سه شنبه 1394/11/6 از ساعت 8 الی 14 در سالن باشگاه فرهنگیان ساری برگزار می گردد .

ابلاغ شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای برتر یاددهی-یادگیری

 

نمونه طرح درس الگوهای برتر تدریس ابتدایی ضمن قدردانی از استقبال همکاران محترم جهت شرکت در جشنواره الگوهای برتر یاددهی-یادگیری سال تحصیلی95-1394، شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای برتر یاددهی-یادگیری سال جدید برای تمامی گروه ها و دوره های تحصیلی از سوی سازمان استثنایی کشور ابلاغ گردید . شایسته است کلیه ی مدیران،معاونین،سرپرستان آموزشی و همکاران شرکت کننده در جشنواره،شیوه نامه را به دقت مطالعه نموده و طبق زمان بندی مشخص شده در شیوه نامه (1394/10/26لغایت 1394/12/1)آثار را به این اداره ارسال نمایید.  دریافت فایل شیوه نامه

نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس(درس پژوهی)

جشنواره الگوهای برتر تدریس

نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس و درس پژوهی آموزش و پرورش استثنایی در سال تحصیلی 93-1392 اعلام گردید.

برای دریافت جدول نتایج اینجا را کلیک کنید

  ادامه مطلب

چند نمونه از الگوی برتر تدریس ابتدائی

الگوی برتر تدریس پایه ششم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع هفت خان رستم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم دبستان درس علوم با موضوع زمین پویا

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم ابتدایی درس علوم با موضوع نیروی مغناطیسی

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس ششم درس علوم با موضوع سفر انرژی

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم دبستان درس علوم با موضوع سالم بمانیم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه ششم ابتدایی درس ریاضی با موضوع تشخیص نسبت ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم دبستان درس ریاضی با موضوع تقسیم کسر ها به صورت کلی

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه ششم دبستان درس ریاضی با موضوع تقریب زدن

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم درس ریاضی با موضوع تفهیم مقایسه اعداد

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خط و زاویه

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه ششم درس قرآن با موضوع روخوانی سوره الرحمن

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه ششم ابتدایی درس قرآن با موضوع آشنایی با خط قرآن و علائم وقف

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع مفهوم حجم

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخش پذیری

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جانداران ساده

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن

3000 تومان
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها

3000 تومان
خرید محصول

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

2 Jun 2018

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

sd

25 May 2018

.

..

ساختاربندی یک پایان نامه دکتری

ساختار دقیق و سازوکار پایان نامه شما، بسته به رشته های مختلف متفاوت است اما، شما باید به دنبال ساختاری باشید که به رشته تان از همه نزدیک تر است.

 • در ابتدا، شما باید با بخش "معرفی" شروع کنید. این بخش اهداف کلیدی پروژه شما را شامل می شود. و همچنین درباره این موضوع بحث می کند که چرا کار شما شگفت انگیز است و این که کار اصلی که شما انجام داده اید چیست. در این جا شما می تواند خلاصه بخش های دیگر را هم بیان کنید و خلاصه ای از استدلالاتی که می خواهید انجام دهید؛ ارایه کنید.
 • این معرفی عموما منجر به نوشتن "مرور ادبیات" می شود. در این جا، شما محتوای تحقیقاتی پروژه تان را مشخص می کنید. شما معلوم می کنید که چه زمانی تحقیقات موجود دکتری شما را شکل داده است، اما بر روی طبیعت منحصر به فرد کارتان هم تاکید می کنید.
 • بقیه فصل ها، نتیجه های شما را خلاصه می کنند و شروع به توضیح درباره پایان نامه شما می کنند. برخی از دکتری ها، شامل فصل هایی درباره "روش کار" و یا تولید مجدد داده هایی که شما تولید کرده اید می شوند. دیگر فصل ها، استدلالات شما را به شکل مرحله به مرحله بررسی می کنند و درباره منبع ها و نتیجه گیری ها بحث می کنند.
 • نهایتا پایان نامه شما با یک "نتیجه گیری" تمام می شود. این معمولا فصل پایانی است که المان های مختلف موجود در پایان نامه را کنار هم قرار می دهد و شواهدی را که برای استدلال های خود فراهم کرده اید مورد بررسی قرار می دهد. شما دوباره اهمیت انجام پروژه خود را مطرح می کنید ( و همچنین اهمیت کاری که در این زمینه انجام داده اید). همچنین این امکان وجود دارد که شما از این موقعیت استفاده کنید تا پتانسیل کارهای آینده را برای اعمال یافته هایتان در خارج از محیط آکادمیک، نشان دهید.

هنگامی که شما بتوانید یک چرک نویس نهایی برای استاد راهنمای خود فراهم کنید؛ می توانید واکنش های او را نسبت به این کار ببینید. هنگامی که هم استاد و هم شما متقاعد شدید که این پایان نامه استانداردهای لازم را دارا می باشد؛ آن زمان زمانی است که می تواند بروید و برای امتحان نهایی و ارایه آن آماده شوید.

7- دفاع کردن دکتری شما در "دفاع"

بر خلاف درجات تحصیلی دیگر، درجه دکتری تنها به شکل یک کار نگارشی نمی باشد. در عوض، پایان نامه شما را به شکل یک امتحان نهایی ارایه می کنند که به آن "دفاع" گفته می شود (در زبان لاتین به معنی "صدای زنده" است). این پروسه یک پروسه ای نرمال است که در طول این پروسه، شما از پایان نامه خود "دفاع" می کنید و این کار را در مقابل ممتحن ها انجام می دهید که هرکدام از آن ها، باید از قبل پایان نامه شما را خوانده باشند.

امتحان گیرنده ها در یک "دفاع"

عموما یک امتحان دکتری، بوسیله دو تن از افراد متخصص دانشگاهی گرفته می شود

 • یکی از افراد امتحان گیرنده درونی است که معمولا از جای دیگری غیر از دانشکده و دپارتمان شما انتخاب می شود. این افراد مستقیما با پروژه شما در ارتباط نبوده اند ولی تجربه کافی را برای سنجش یافته های شما خواهند داشت
 • یکی دیگر از افراد، امتحان گیرنده بیرونی است. این فرد یک فرد شناخته شده است که در این زمینه تخصص دارد و دارای سابقه تحقیقات مرتبط و همچنین نگارشات مرتبط می باشد. بیشتر دانشگاه ها در کشور انگلستان به شما این اجازه را می دهند که یک امتحان گیرنده خارجی را به انتخاب خودتان بیاورید البته به این شرط که درگیری درونی خاصی وجود نداشته باشد.

استاد راهنمای شما، به شما کمک می کند تا برای امتحان دفاع  آماده شوید و پیشنهاداتی را درباره انتخاب یک امتحان گیرنده اضافه به شما ارایه می دهد. اگرچه، معمولا استاد در طول امتحان حاضر نخواهد بود.

فرآیند "دفاع"

هدف اصلی و اولیه این امتحان این است که ثابت کند که این دکتری کار خود شما بوده است و این که شما کاملا موضوع  را فهمیده اید و اهمیت آن را درک کرده اید. در این راستا، امتحان گیرنده ها از شما سوال می کنند که محتوای پایان نامه شما چیست و منطق استدلال شما به چه گونه است

سوالات دیگری نیز طراحی شده اند تا دانش عمومی شما را بسنجند و یا این که روشی را که شما در کارتان مورد استفاده قرار داده اید را بررسی کنند. معمولا این گونه است که امتحان گیرنده ها می خواهند بدانند که فرآیند انجام پروسه شما به چه شکل بوده است و این که شما چرا این تصمیم را برای خود انتخاب کرده اید.

اگر هرگونه نقطه ضعفی در پایان نامه شما وجود داشته باشد و یا برخی از موارد را نتوانید به درستی نشان دهید، این موردات به چالش کشیده می شوند و شما البته این شانس را خواهید داشت تا از آن ها دفاع کنید. مدت زمان دفاع خیلی زیاد نیست. اما، تحت شرایط عادی، این پروسه می تواند یک یا دو ساعت به طول بینجامد. اجازه ندهید که پروسه طولانی مدت امتحان دفاع شما را اذیت کند. بیشتر این زمان ممکن است صرف گفت و گویی شود که شما به هنگام توضیح دادن کارتان انجام می دهید. همچنین استاد راهنمای شما تضمین می کند که شما کاملا آمادگی لازم را برای این امتحان دارد و استاد نباید به شما پیشنهاد کند که ثبت نام کنید مگر در صورتی که اطمینان داشته باشد که شما می تواند از پس این امتحان برآیید.

نتیجه آزمون دفاع دکتری

خروجی های مختلف ممکنی در یک آزمون وجود خواهند داشت؛ بسته به تعداد مواردی که امتحان گیرنده های شما معرفی می کنند:

 • شما ممکن است بدون هیچ مشکلی این امتحان را قبول شوید. این "بهترین" حالت ممکن است و مشخص می کند که پایا نامه شما قانع کننده و مناسب است و این که پایان نامه شما واضح و جامع است
 • شما ممکن است با تصحیحات جزیی قبول شوید. این احتمالا معمول ترین نتیجه برای این آزمون است. این موضوع به این دلیل است که امتحان گیرنده های شما مشکلات کوچکی در پایان نامه شما پیدا مرده اند اما، استدلال های شما به طور کلی درست است. مثال ها می تواند شامل پیشنهادات برای تحقیقات دیگر برای درنظر گرفتن و تایید و یا اصلاحات دیگر باشد. به شما برای این اصلاحات یک زمان پایانی داده می شود ولی خود پایان نامه دوباره برای آزمایش مجدد آماده خواهد شد.
 • ممکن است به شما ایرادات بزرگ گرفته شود. این موضوع یک مشکلی جدی تر است. این مشخص می کند که مشکلاتی جدی در کار شما وجود دارد. و همچنین خطاهای زیادی در پایان نامه شما وجود دارد و این که باید این مشکلات را قبل از گذراندن دکتری برطرف کنید. چنین نتیجه ای معمولا به عنوان "ثبت نام مجدد" نامگذاری می شود. این کار به این معنی نیست که شما شکست خورده اید بلکه به این معنی است که شما به دومین دفاع می روید تا زمانی که تغییرات خواسته شده را انجام دهید.
 • پایان نامه شما ممکن است برای یک MPhil پیشنهاد شود. اگر چارچوب کار شما زیاد راضی کننده نباشد و یا این که نتواند انتظارات شما را برای دکتری برطرف کند، و یا این که کاری که شما انجام داده اید؛ به نظر داوران کافی و یا واضح نباشد؛ امتحان گیرنده ها ممکن است به شما پیشنهاد کنند که به جای دکتری به شما MPhil دهند. البته این اتفاق نسبتا نادر است و تنها وقتی اتفاق می افتد که مشکلات جدی در پایان نامه شما باشد که نتوان آن را با اصلاحات کوچک بهتر کرد.
 • همچنین شما ممکن است کاملا شکست خورده باشد. اگر انتخاب کنند که پایان نامه شما شدیدا زیر حد استاندارد یک دکتری است و اصلا برای دادن MPhil هم ارزشی ندارد؛ ممکن است به شما گفته شود که در این امتحان شکست خورده اید و هیچ درجه ای به شما داده نشود. این موضوع بسیار نادر است. باید استاد راهنمای شما بتواند نقطه ضعف های چشمگیر را در کار شما به گونه ای تعیین کند که نگذارد کار به این جا برسد. یک دکتری شکست خورده معمولا از دانشجویی ناشی می شود که پایان نامه ضعیفی را بر خلاف توصیه استاد راهنما ارایه داده است.

اکثریت دفاع های پایان نامه سه نتیجه اول را به همراه دارند که پایان نامه می گذرد و به فرد دکتری می دهند. با و بدون اصلاحات.

هنگامی که این اتفاق بیفتد، تنها یک کار برای انجام دادن می ماند... تصمیم بگیریم که چه اسنادی را اول استفاده کنیم تا عنوان جدید را در آن استفاده کنیم!

 

 

طرح جابربن حیان علوم ابتدایی در مورد خواص گیاهان دارویی

25 May 2018

طرح جابربن حیان علوم ابتدایی در مورد خواص گیاهان دارویی

دانش آموزان عزیز می توانید نمونه طرح جابربن حیان علوم ابتدایی در مورد خواص گیاهان دارویی از سایت تخصصی فروش فایل های طرح جابر (دانش فایل ) خریداری و بعد از پرداخت وجه نمونه طرح جابربن حیان علوم ابتدایی در مورد خواص گیاهان دارویی بعد از چند لحظه فوری دانلود نمائید .

طرح جابربن حیان علوم ابتدایی در مورد خواص گیاهان دارویی

دانلود نمونه کنش پژوهی معلمان : دانشجو - فردی - کارورزی 3

19 May 2018

نمونه کنش پژوهي معلمان

کنش پژوهي معلمان جژ طرح هاي بسيار خوب آموزش و پرورش کشور مي باشد . تيم آموزش کنش پژوهي معلمان در اين سايت در راستاي کمک به شما عزيزان صدها نمونه کنش پژوهي معلمان را توسط متخصصين اين حوزه تهيه و طراحي نموده است . شما در زير چندين نمونه کنش پژوهي معلمان با موضوعات مختلف مي توانيد مشاهده و دانلود نمائيد .

مشاهده فایل ها

کنش پژوهي

 

کنش پژوهی

کنش پژوهی پایه چهارم دبستان حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران طرح جابر پایه ششم ابتدائی

3000 تومان
خرید محصول
نمونه کنش پژوهی

گزارش کارورزی مشاور تقویت سلامت روحی و روانی دانش آموزان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی سلامت

3000 تومان
خرید محصول
یک نمونه کنش پژوهی

دانلود کنش پژوهی کارورزی ۳ مشاور نهادینه سازی نظم و انظباط در مدارس به کمک راهکار های جذاب

3000 تومان
خرید محصول
نمونه کنش پژوهی فردی

دانلود کنش پژوهی کارورزی مشاور بر طرف کردن مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول
نمونه کنش پژوهی کارورزی 3

دانلود کنش پژوهی مشاور نهادینه کردن وظایف و مسئولیت های یک مشاور

3000 تومان
خرید محصول
نمونه کنش پژوهی دانشجو معلمان

یک نمونه کنش پژوهی مشاور رونق بخشیدن به شرکت دانش آموزان در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت

3000 تومان
خرید محصول
دانلود کنش پژوهی

کنش پژوهی فردی مشاور حل اختلالات یادگیری دیسلکسی دانش آموزان با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT )

3000 تومان
خرید محصول
گزارش کنش پژوهی

کنش پژوهی مشاور مدارس علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در مراسم صبحگاهی

3000 تومان
خرید محصول
کنش پژوهی pdf

کنش پژوهی کارورزی ۳ مشاور بهبود رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست در تعدادی از دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ مشاور علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت

3000 تومان
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی مشاور ترغیب دانش آموزان آموزشگاه به شرکت در گروه سرود

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی مشاور آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری بچه ها با اخلاق های متفاوت در خوابگاه

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی مشاور کاهش تعداد غائبین به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی مشاور نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در یکی از دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

یک نمونه کنش پژوهی گروهی تشویق و ترغیب دانش آموزان به پوشیدن چادر

3000 تومان
خرید محصول

طرح کنش پژوهی نهادینه سازی فرهنگی پژوهشگری و علم آموزی در دانش آموزان به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی گروهی کارورزی ۳ چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی

3000 تومان
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ فراهم کردن شادابی زنگ های تفریح در آموزشگاه

3000 تومان
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی کارورزی ۳ جلوگیری از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در خوابگاه

3000 تومان
خرید محصول

یک نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ علاقه مند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه و ماندن در کلاس

3000 تومان
خرید محصول

فایل های مربوط به کنش پژوهی

4 Mar 2018

← Earlier posts