سوالات آزمون مدرسه آماده (ضمن خدمت فرهنگیان)

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده - مدیریت بحران

سوالات آزمون دوره ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران در مدرسه)

دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون دوم مراقبت جسمانی عاطفی

با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش آقای بطحایی بر این امر توسط مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات

و معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بصورت الکترونیکی برگزار می شود.

مدرسه آماده (مدیریت بحران)

فراگیران محترم
در صورتیکه محتوای مربوط به آزمون اول را مطالعه نموده اید و آمادگی شرکت در آزمون را دارید بازخورد را تایید نموده تا دکمه "شروع آزمون" برای شما فعال شود سوالات آزمون اول مدرسه آماده.

اطلاعیه

طرح پرسش وپاسخ دوره "مدرسه آماده " و "مدیریت بحران در مدرسه امروز چهارم بهمن ماه فعال شد. سوالات آزمون اول دوره ضمن خدمت مدرسه آماده سوالات آزمون مدیریت بحران در مدرسه

آزمون میاندوره اول : از 04 تا 06 بهمن ماه (مرتبه اول)
شروع آزمون: 12ظهر
از جلسات 1، 2، 3
تکرار تا 22 بهمن ماه

کانال دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

کانال تلگرامی

لینک عضویت در کانال

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون اول مدرسه آماده

سوالات واقعی دوره آزمون دوم ضمن مدرسه آماده  بلافاصله یک ساعت بعد از شروع آزمون  مرحله دوم ضمن مدرسه آماده یا مدیریت بحران در مدرسه در سایت دبیران آنلاین قرار خواهد گرفت سوالات آزمون سوم مدرسه آماده

 

دوره ضمن خدمت مدرسه آماده - مدیریت بحران در مدرسه چند ساعته است ؟

دوره ضمن خدمت مدرسه آماده  به صورت الکترونیکی برگزار شده و یک دوره ضمن خدمت 24 ساعته

می باشد که با کد 55667783برای تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می گردد.

تاریخ ثبت نام در دوره ضمن خدمت مدرسه آماده مدیریت بحران در مدرسه :

تاریخ ثبت نام

ثبت نام این دوره ضمن خدمت فرهنگیان  از 15 مهر ماه تا 25 مهر ماه و در سامانه ال تی ام اس می باشد.

زمان شروع و برگزاری  :

شروع دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه از ششم بهمن ماه که قبلا در مهر ماه  و از طریق سامانه رایادرس می باشد سوالات آزمون سوم مدرسه آماده.

سوالات آزمون مدرسه آماده

و فراگیران می بایست برای گذارندن دوره د سوالات آزمون سوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران هر بخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند

تاریخ برگزاری آزمون

http://ltms.medu.ir/

تاریخ برگزاری آزمون های دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده و مدیریت بحران هنوز مشخص نیست و بزودی از طریق سامانه رایادرس اعلام می شود سوالات آزمون مدرسه آماده.

برای قبولی در این آزمون سوالات آزمون سوم مدرسه آماده ها باید حداقل نمره 12 از 20 را در آزمون های این دوره اخذ کنید.

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه

شرکت کنندگان محترم و فرهنگیان عزیز میتوانند در روز های برگزاری دانلود سوالات آزمون مدرسه آماده یا مدیریت بحران در محیط مدرسه

با مراجعه به سایت دبیران آنلاین، سوالات آزمون سوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران  جدیدترین نمونه سوالات مربوط به این دوره ضمن خدمت را به همراه پاسخ مشاهده و دریافت کنند.

سوالات آزمون دوم مدرسه آماده یا مدیریت بحران

سوالات آزمون سوم مدرسه آماده

سوالات واقعی آزمون مدرسه آمادهسوالات آزمون مدیریت بحران

 

1- کتاب کمال الدین: (امتیاز : 4)
  درباره غیبت انبیای گذشته است
  بخش عمده اش درباره غیبت انبیای سابق است
  بخشی از آن درباره غیبت انبیای سابق است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانیدرباره غیبت امام زمان (عج) است
2 -

در صورت ایمن نبودن صحنه اولین اقدام چیست ؟  (امتیاز : 4)

  امری ممکن است
  امری بیهوده است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانیامری پر فایده است
  گزینه الف و ج
3 -

تدر صورت دسترسی به اطفا حریق کوچک و مواجهه با حریق بزرگکدام راهکار پیشنهاد می شود ؟ (امتیاز : 4)

  175 منبع و 6036 حديث
  157 منبع و 922 حديث
  175  سوالات آزمون مراقبت جسمانی منبع و 922 حديث
  هر سه گزينه غلط است.
4 -

تناسب خاموش کننده و حریق چه زمانی باید بررسی شود . (امتیاز : 4)

  حفظ جان امام
  سوالات آزمون مدیریت بخران بي نيازي مردم از امام معصوم
  آزمايش مردم
  پس از وقوع حریق و نیز پیش از آن
5 -

ترکیب موجود در گاز شهری کدام است : (امتیاز : 5)

  از بهترین اعمال و عبادات شمرده شده است
  پشتوانه قبولی همه اعمال شمرده شده است
  انال و متان
  گزینه الف و ب
6 -

در زمان حادثه چه کسی تصمیم می گیرد از کدام روش استفاده نماید . (امتیاز : 4)

  سببی – دری- کلیدی – کلید
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی کلید- کلید – سببی – دری
  سببی- سبب- کلیدی- کلیدی
  کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
7 -

انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

  ظهور
  امید
  ایمان
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی اعتقاد
8 -

چرا باید پانسمان سر از ناحیه چشم بیمار عبور کند (امتیاز : 4)

  سوالات آزمون مدرسه آماده كوته فكري و عدم بصيرت كافي نسبت به دين
  ارتباطات
  سطحي نگري نسبت به روايات و اعتقاد به واگذاري اصلاح امور به خود حضرت
  هر سه مورد صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
9 -

در آتل بندی کدام گزینه نادرست است ؟(امتیاز : 4)

  با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید
  با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید
  با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی هیچکدام
10 -

چرا به سه روز اول پس از زلزله 72 ساعت طلایی می گویند .(امتیاز : 4)

  سنن ابي داود
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی سنن ابن ماجه
  مسند احمد
  سنن ترمزي
11 -

در اقدامات روانی باید چه افرادی در دسته کودکان قرار بگیرند . (امتیاز : 4)

  هدایت مردم
  تعلیم معرفت خداوند به بشر
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی واسطه فیض بودن
  اجرای حدود الهی
12 -

جهت کنترل طلایی در ناحیه خونریزی ها بهتریک کار کدام است (امتیاز : 4)

  ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري
  قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري
  عضو مورد نظر بالا نگه داشته شود
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی گزينه ب و ج صحيح است
13 -

چه زمانی باید عضو شکسته شده و آویخته را متصل نمود  (امتیاز : 4)

  تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها
  توهم و خيال پردازي، عوام فريبي
  زمانی که بیمار به صورت خوابیده منتقل شود
  گزينه ب و ج صحيح است.
14 -

در ارزیابی بیمار کدام گزینه به ترتیب درست است ؟ (امتیاز : 4)

  سوالات آزمون مراقبت جسمانی طرح و برنامه
  رهبری
  یاران
  آمادگی عمومی
15 -

خاموش کننده مناسب جهت قرار دادن در خودرو کدام است ؟ (امتیاز : 4)

  اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي
  اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام
  پودر
  گزينة الف و ج صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
16 -

خاموش کردن اجاق گاز به کدام روش صورت می گیرد . (امتیاز : 5)

  از ابتدای عالم آغاز شده است
  اززمان ولادت حضرت آغاز شده است
  ازغیبت صغری آغاز شده است
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی ازغیبت کبری آغاز شده است
17 -

حداقل اکسیژه مورد نیاز برای آتش سوزی چقدر است ؟(امتیاز : 5)

  مفاتیح الجنان
  صحیفه سجادیه
  نهج البلاغه
  هیچکدام
18 -

حمایت روانی در چه سالی و در کدام زلزله در ایران شکل گرفت (امتیاز : 4)

  سفیر اول
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی سفیر دوم
  سفیر سوم
  سفیر چهارم
19 -

جدول ضریب اشتعال گاز شهری کدام است (امتیاز : 4)

  گسترش و تعميق فرهنگ مهدويّت و جلوگيري از انحرافات فكري و عملي
  بسيج و سازماندهي نيروها براي آمادگي تحقق حكومت عدل مهدوي
  شناسائي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب
  گزينة ب و ج صحيح است.سوالات آزمون مراقبت جسمانی
20 -

پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

  اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود
  نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد
  سوالات آزمون مراقبت جسمانی بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد
  الف و ب

اقدام پژوهی - درس پژوهی - طرح کرامت - طرح جابر - گزارش تخصصی

14 jan 2019