دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

در دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه چک لیست کلی از مهمترین اقداماتی که با در در راستای امنیت و ایمنی مدارس باشد در نظر گرفته شده است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم

دریافت فایل

19 okt 2018